Tress

Spillere: 3-5

Kortstokker: 2

Kortenes verdi: 2 er lavest, konge er høyest, Ess kan brukes som 1 og 14

Spesielle kort: Jokerne er med

 I dette spillet gjelder det å ha minst poeng etter siste runde. Dette spillet omfatter 7 forskjellige runder, der spillerne samler på tresser og serier. En tress vil si tre like, for eksempel tre 10ere. En serie vil si fire tall i stigende rekkefølge i samme sort, for eksempel Ess til 4 i hjerter.

 De syv rundene er slik

  1. 2 tress

  2. 1 tress og 1 serie

  3. 2 serier

  4. 3 tress

  5. 2 tress og 1 serie

  6. 2 serier og 1 tress

  7. 3 serier

Den første runden er det om og gjøre å samle to tresser. Spillerne får utdelt 10 kort hver, bunken med de resterende kortene legges ned og det øverste kortet blir snudd med billedsiden opp:

bunka og tier

Spilleren som sitter til venstre for den som delte ut starter (det byttes dealer for hver runde, neste runden er det spilleren som startet som skal dele ut). Han kan velge å enten trekke det kortet som ligger på bordet eller trekke det øverste kortet fra bunken. Her gjelder det, som sagt, å samle på tresser, så om han har to andre 10ere på hånd kan det være lurt å trekke det kortet som ligger på bordet. Etter spilleren har trukket (uansett om det er fra bordet eller bunken) så må han legge ut et kort. Så er det neste person sin tur.

Å kjøpe kort

Om det ligger et kort på bordet som du vil ha, men det ikke er din tur, kan du prøve å «kjøpe» det. Vi tar 10eren som eksempel igjen. Sitter du med to 10ere på hånd og det ligger en 10er på bordet, har du mulighet til å kjøpe det, hvis de spillerne som har «større rett» på det enn deg ikke vil ha det. Spiller Ola, Kari og Hans sammen og det er Ola som har turen er det han som har førsteprioritet, Kari (som sitter til venstre for han) som har andreprioritet og Hans (som sitter til venstre for Kari igjen) som har tredjeprioritet. Vil Hans ha 10eren kan han spørre «kan jeg kjøpe den?». Da må han avklare først med Ola og Kari at dem ikke vil ha 10eren før han eventuelt kjøper det. Å kjøpe vil si at du tar det kortet som ligger på bordet i tillegg til at trekker et tilleggskort fra bunken. Siden det ikke er din tur så kan du ikke kaste ut kort heller. Så om du velger å kjøpe kort i hytt og gevær så sitter du igjen med ganske mange kort du muligens ikke trenger og som kan gi deg masse poeng når runden er ferdig. Merk deg at kortet som ligger på bordet er bare åpent for å trekke inn eller kjøpe rett etter det har blitt lagt ut. Etter det har ingen muligheten til å kjøpe det eller trekke deg inn. En annen ting som er viktig å huske er at om det er din tur og du vil trekke inn det kortet som ligger på bordet trenger du ikke ta med noe ekstrakort!

Å legge ned

Når spilleren har nådd målet for runden ved å samle tresser og/eller serier kan han å legge ned. Da legger han ned samlingen av kortene som er målet for denne runden på bordet. Bruk også jokerne for det de er verdt! Her er et eksempel på jokerbruk i runde to:

Slik ser kan det se ut etter du har lagt ned. Du har tre kort igjen etter du har lagt ned. Dette er et eksempel fra runde en:

Her er målet å legge to tresser. Men spilleren har fortsatt ikke vunnet. Han må nemlig bli kvitt de resterende kortene han har på hånden. Måten han gjør det på er å vente på sin tur til å prøve å trekke inn kort han kan legge på sin egen, eller eventuelt andres, serier. Trekker han inn en Ess eller en 10er kan han legge dette på den ene tressen sin. Så kan han legge ut et kort i bunken med brukte kort, slik at han bare står igjen med to kort. Hvis noen andre av motspillerne også har lagt ned kan han legge på deres tresser også. Men merk deg at det bare er lov til å legge kort på andres serie først etter du har lagt ned! Den som først blir ferdig med alle kortene sine avslutter runden og får 0 poeng. Videre telles poeng etter det kortene er verdt

5 poeng: 2-10

10 poeng: Knekt til Konge

20 poeng: Ess

50 poeng: Joker

Her er et eksempel på hvordan poengene kan noteres:

Runde Ola Kari Hans
1 2 Tress 20 25 0
2 1 Tress og 1 Serie 5 5 0
3 2 Serier 125 0 10
4 3 Tress 0 75 100
5 2 Tress og 1 Serie 115 150 0
6 2 Serier og 1 Tress(11 kort) 90 0 10
7 3 Serier (12 kort) 145 100 0
Sum 500 355 120

I dette spillet har Hans, med sammenlagt 120 poeng, vunnet! En ting å merke seg her er at det er ikke alltid at alle får spillerne blir ferdig med å samle på tress og /eller serier og får lagt ned før en annen spiller har blitt ferdig med alle kortene sine. Det kan du for eksempel se skjedde med Ola i runde 3. En annen ting å merke seg med tabellen er at til og med runde fem deles det ut 10 kort til hver av spillerne. I runde seks deles det ut 11 kort og i siste runde deles det ut 12 kort.

Siste runde

Den siste runden er helt spesiell og på mange måter avgjørende for hvem som vinner spillet. Det som er spesielt med denne runden er at det bare er en person som får legge ned. Her nytter det ikke bare å samle tre forskjellige serier, her må du bli kvitt alt som ikke har med seriene dine og gjøre. Det vil si at i tillegg til de tre seriene du har samlet deg, får du bare ha et kort på hånd som ikke hører til seriene, og det er ETTER du har trekt. Dette ene kortet har du lov til å ha fordi det er det kortet som legges ut etter du er ferdig med å legge ned. Den personen som har greid å samle tre forskjellige serier og legger ned med ett eller ingen tilleggskort har vunnet runden, og de andre spillerne må gå i gang å telle alle kortene de har på hånda. Da er det vel kanskje ikke så rart at Ola fikk 145 poeng (husk at en joker teller 50 poeng) og Kari fikk 100 poeng?!